“PAPİLLER TİROİD KANSERİ’NDE SON GÜNCELLEMELER SEMPOZYUMU” - 4 Haziran Cumartesi

Tarih: 4 Haziran 2016 Cumartesi

Yer: Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu

Endokrin Cerrahisi Derneği'nin kendi web sitesinde yayınladığı bildiri ve Sempozyum Başkanı Doç. Dr Fatih Tunca'nın konuşmacı olarak sunacağı ‘Dr. Langer’ ile İONM (Video eşliğinde aralıklı ve sürekli vagus monitörizasyonu)'u da içeren Program detayları :

Endokrin Cerrahisi Derneği sizi “PAPİLLER TİROİD KANSERİ’NDE SON GÜNCELLEMELER SEMPOZYUMU”na davet ediyor…

Sayın Meslektaşlarımız, Bildiğiniz gibi Endokrin Cerrahisi Derneği 2 yılda bir ulusal kongre, aradaki yıllarda daha kısa süreli bilimsel toplantılar düzenlemektedir. Bu yıl Mayıs ayında İstanbul’da yapılması planlanan Avrupa Endokrin Cerrahi Kongresi nedeniyle bu dönem için dernek olarak ek bir toplantı planlamamıştık. Ancak Avrupa Endokrin Cerrahi kongresinin tüm hazırlıkları yapılmışken, İstanbul’da meydana gelen istenmeyen olaylara bağlı olarak kongre iptal edildi. Bu nedenle dernek olarak bu dönemde bir günlük bir bilimsel toplantı düzenlenmesi için hazırlıklara başladık. Bu toplantıyı planlamamızın bir diğer nedeni de son zamanlarda tiroid kanseri ile ilgili olarak ortaya çıkan yeni gelişmeler oldu. Başlıkta da ortaya koyulduğu gibi toplantıda özellikle papiller tiroid kanserindeki son güncellemeleri değerlendirmeyi planladık. Bu sempozyumun bir diğer özelliği de panel ve konferanslara ek olarak sabah ve öğleden sonraki oturumların sonuna eklenen katılımcılarla tartışma bölümlerinde özellikle katılımcıların katkıları ile oturumların tekrar değerlendirilmesi olacaktir. Katılımınız ve katkılarınız toplantımızı daha da güçlendirecektir. Hepinizi bu sempozyuma katılmaya davet ediyoruz. Sempozyum TTB tarafından 6 TTB-STE/SMG kredi puanı ile kredilendirilmiş olup, katılım sayısının sınırlı olması nedeni ile katılmak isteyenlerin sempozyum sekreteri Op. Dr. İsmail Cem Sormaz'a (icsormaz@gmail.com) e-posta yolu ile katılım isteklerini iletmeleri gerekmektedir. Fatih Tunca Mehmet Uludağ Sempozyum Başkanı Endokrin Cerrahisi Derneği Başkanı

“PAPİLLER TİROİD KANSERİ’NDE SON GÜNCELLEMELER SEMPOZYUMU”

Tarih: 4 Haziran 2016 Cumartesi

Yer: Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu

BİLİMSEL PROGRAM

09.00-09.30 Açılış

09.30-10.00 TİROİD NODÜLLERİNE YAKLAŞIM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Refik Tanakol

Tiroid ultrasonografisi ve ultrasonografik özelliklere göre nodüllere yaklaşım Konuşmacı: Doç. Dr. Artur Salmaslıoğlu

Tiroid nodüllerinde ince iğne aspirasyon biyopsisinin değerlendirilmesi Konuşmacı: Prof. Dr. Önder Peker

Multinodüler guatrda takip Konuşmacı: Prof. Dr. Harika Boztepe

10.00-10.30 Kahve Arası

10.30-11.00 PANEL: TİROİDİN PAPİLLER MİKROKANSERİNDE TEDAVİ Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gökhan İçöz Panelistler: Prof. Dr. Serdar Tezelman, Doç. Dr. Mehmet Uludağ, Prof. Dr. Ferihan Aral,Doç. Dr. Ebru Yılmaz

Ameliyatsız takip yapalım mı? Cerrahi tedavi seçenekleri ve sınırları nelerdir? Papiller mikrokanserde RAI tedavisinin yeri var mı?

11.00-11.45 PANEL: PAPİLLER TİROİD KANSERİNDE CERRAHİ TEDAVİYE GÜNCEL BAKIŞ Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yasemin Giles Şenyürek Panelistler: Prof. Dr. Mete Düren, Prof.Dr. Emin Gürleyik, Prof. Dr. Orhan Yalçın, Doç. Dr. Fatih Tunca

Standart cerrahi Santral boyun diseksiyonunun tedavideki yeri Sınırlı cerrahi ne zaman ve kime yapılmalı?

11.45-12:15 KATILIMCILARLA TARTIŞMA (PAPİLLER TİROİD KANSERİ) Konuşmacı: Prof. Dr. Gökhan İçöz

12.15-13.15 Öğle Yemeği

13.15-13:45 FOLİKÜLER VARYANT PAPİLLER TİROİD KANSERİ GERÇEK Mİ? GÜNCEL DEĞERLENDİRME Oturum Başkanı: Doç. Dr. Selahattin Vural Konuşmacı: Prof. Dr. Önder Peker

13:45-14:45 TİROİD KANSERİNDE POSTOPERATİF TEDAVİ VE TAKİPTE GÜNCEL YAKLAŞIM Oturum Başkanı: Prof Dr. Faruk Alagöl

Radyoaktif iyot tedavisi kime, ne kadar dozda? Konuşmacı: Prof. Dr. Levent Kabakasal

Postoperatif L-Tiroksin tedavisi ve risk adaptif takip Konuşmacı: Prof. Dr. Neslihan Kurtulmuş

Bölgesel nükslere yaklaşım Konuşmacı: Doç. Dr. Özer Makay

14:45-15.15 Kahve arası

15.15-16.00 TİROİD CERRAHISİ’NDE SİNİR MONİTÖRİZASYONUNUN YERİ Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tarık Terzioğlu

Tiroid cerrahisinde intraoperatif sinir monitorizasyonunun temel prensipleri Konuşmacı: Doç. Dr. Serkan Sarı

‘Dr. Langer’ ile İONM (Video eşliğinde aralıklı ve sürekli vagus monitörizasyonu) Konuşmacı: Doç. Dr Fatih Tunca

‘Medtronic’ ile İONM (Video eşliğinde aralıklı ve sürekli vagus monitörizasyonu) Konuşmacı: Doç. Dr. Mehmet Uludağ

16.00-16.30 PANEL: KLİNİK VE MEDİKOLEGAL AÇIDAN SİNİR MONİTORİZASYONUNUN RUTİN KULLANIMI GEREKLİ Mİ? Oturum Başkanı: Prof. Dr Adnan İşgör Panelistler: Prof. Dr. Yasemin Giles Şenyürek, Doç. Dr. Özer Makay, Doç. Dr. Serkan Sarı

16.30-17:00 KATILIMCILARLA TARTIŞMA (İNTRAOPERATİF SİNİR MONİTÖRİZASYONU) Oturum Başkanı: Prof. Dr. Adnan İşgör

BİLİMSEL KURUL

Sempozyum Başkanı: Fatih Tunca

Sempozyum Sekreteri: İsmail Cem Sormaz (icsormaz@gmail.com)

Düzenleme Kurulu:

Tarık Terzioğlu

Yusuf Bükey

Adnan İşgör

Serdar Tezelman

Mete Düren

Yasemin Giles Şenyürek

Gökhan İçöz

Mehmet Uludağ

Mehmet Hacıyanlı

Özer Makay

Serdar Özbaş

Orhan Yalçın

Selahattin Vural

Serkan Teksöz

Güncel
Haberler
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square