Eğer hastalarınızdan sadece birini bile kalıcı sinir hasarından korumanıza yardımcı olabilirsek, misyonumuzu yerine getirmişiz demektir.

Dr. Langer Avalanche SI

Direkt Sinir Stimülasyon Probları
Tüp Elektrotları
EMG Endotrekeal Tüp
EMG Endotrekeal Tüp

.

.

.

.

Sinir Monitorizasyonu (SIM) Size Nasıl Yardımcı Olur?

Tiroid ameliyatı gerçekleştiren bir cerrah olarak çalıştığınız bölgenin ne kadar hassas bir alan oldugunu her ameliyatınızda tekrar fark edersiniz... Hastalarınızı korurken, aynı zamanda elinizden gelenin en iyisini yapma sorumluluğunu taşımaktasınız. Tecrübeleriniz her ameliyatınızda çok işinize yarasa da en tecrübeli cerrahlar bile kendilerini beklenmeyen şekilde kritik durumlarda bulabilmektedirler. İşte biz burada devreye giriyoruz. Cihazımız, sizi potansiyel risklere karşı uyararak bu tur durumlan önlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Hastanızın yararı için ve belki de önemlisi, adli kanıt için güvenebileceğiniz bir sistem sağlamaktayız..

Tiroid Ameliyatı Sonrasında Vokal Kord Parezisini Önleme

Tiroid ameliyatı, sadece tiroid büyümesi üzerinde değil, tiroid dokusundaki malin büyüme üzerinde de uygulanan ve tiroidin  parsiyel  veya  total  rezeksiyonunda  uygulanan  rutin  bir operasyondur.  Sadece  Türkiye’de  bu tür  120.000  ameliyat yapılmaktadır. Bütün bu rutine rağmen, vokal kord sinirlerine hasar verme riski devam etmektedir ve bu da sadece seste boğukluk ve azalma ile sonuçlanmayıp, hastalarınızın yaşam kalitesini ciddi bir şekilde etkileyen soluma ve yutkunma sorunlarına da yol açabilmektedir.

Dr. Langer Avalanche SI

Sinyal Tüp Elektrotları ile alınıyor. 

Direkt Sinir Stimülasyon Probları

Sinyal Analizi

Görüntü ve

Ses ile

Uyarı Sistemi

 

Dokümantasyon

‘Hasta Edİtörü’ 

‘Sonuç Raporları’

‘Vaka Kaydı’

Elektrot Kabloları

(kırmızı ve mavi)

Topraklama Kablosu

Yöntem

AVALANCHE® Sinir monitörümüz, özellikle tiroid ameliyatı için  geliştirilmiş olup cerrahın vokal kord sinirlerini izlemesine ve ameliyatın her aşamasında fonksiyonlarını test etmesini sağlar.

Sinir dokunulmamış olarak bulunduktan sonra, bir stimulasyon probu aracılığı ile dokunun içindeki hedef kasa -vokal kasına- 

motor ünitesi aksiyon potansiyelini aktive eden çok ufak elektrik impulslar verilir.

Cihaz, ekranında görsel sinyaller ve duyulabilir işitsel sinyaller ile cerrahı uyarır.

Tiroidin bir tarafının rezeksiyonu öncesi ve sonrası vagus kasını stimule ederek bütün Rekurren Larengeal (RLN) Sinirlerinin tamamı haritalanabilir ve kayıt altına  alınabilinir.

Kayıtlar, cerraha çok önemli adli kanıtlar sağlayabilir.

Bilateral tiroid rezeksiyonu esnasında, ikinci taraf üzerinde ameliyat yapılmadan önce bir taraftaki sinir fonksiyonu test edilebilir.  

Bu, bilateral parezi riskini büyük ölçüde azaltır.

Sinyal Analizi

> Sinir ile ilgili anında Görüntü ve Ses ile uyarı verir.

> Hasta güvenliği ile ilgili olarak, Avalanche, sinir stimulasyonu için verilebilecek akımı max. 5 mA ile sınırlar. Bu sebeple sinir yorgunluğuna yol açma riskini ortadan kaldırır.

> 15” Dokunmatik Ekran ile ameliyat sırasında elde edilen sinyaller, Sürükle-Bırak Metodu ile taşınabilir.

Dokümantasyon

> 15” Dokunmatik Ekranı ve Sanal Klavye sayesinde hasta, operasyonu gerçekleştiren cerrah ve operasyonun gerçekleştiği hastane ile ilgili bilgiler kolaylıkla 

‘Hasta Editörü’ ne kaydedilir ve gösterilir.

> ‘Operasyon Sonuç Raporları’, Bluetooth Bağlantılı Yazıcı sayesinde operasyon sonrasında ameliyathanede herhangi bir kablo olmaksızın print edilir. Talep edildiği taktirde hasta verileriyle birlikte FTP yoluyla hastane ağına aktarılır.

> Hata yapma riskini minimize etmek amacı ile cihazın tüm menüleri Türkçe’dir ve sesli uyarıları türkçe dilinde yapabilmektedir.

> ‘Otomatik Vaka Kaydı’ özelliği ile, her cihaz 10.000 vakaya kadar istenildiği takdirde, operasyonlarınızın vaka kayıtları toplu rapor olarak sunulabilir.